O Loomisu

Poslání, hodnoty, strategie

Loomis je specialistou na cash management tzn. na řízení oběhu finanční hotovosti ve společnosti. Pro banky, retaily, veřejný sektor a obchodní společnosti zajišťuje nejenom přepravy hotovosti a jiných cenin, ale i zpracování hotovosti, výměny drobných, obsluhu bankomatů a balíčky služeb, obsluhu, servis a náhled na automatické pokladní systémy, pojištění a kompletní reporting BlackBird, mezinárodní pozemní  a letecké přepravy a deponování hotovosti a jiných cenin.