Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Naše společnost zpracovává osobní data s respektováním Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“. Nařízení je též známo pod zkratkou GDPR.

Kontaktní osoba

Anna Salayová
gdpr@cz.loomis.com