Specializovaný pokračovací výcvik

Specializovaný pokračovací výcvik je zaměřen na stávající zaměstnance, kteří již prokázali své kvality. Cílem těchto kurzů je zdokonalit vybrané zaměstnance v konkrétní činnosti či dovednosti podle potřeb společnosti a předpokladů konkrétních zaměstnanců a rozvíjet tak potenciál zaměstnanců a tím i celé společnosti Loomis.