Speciální taktika

Kurz speciální taktiky je zaměřen na rozvíjení schopností vybraných příslušníků CIT reagovat a řešit krizové, nestandardní situace a zabezpečovat některé nestandardní či speciální akce a operace.