Úschova finanční hotovosti a cenin

V případě potřeby uchováváme finanční hotovost a ceniny v trezorových místnostech. Předmět úschovy je kryt naším pojištěním od okamžiku převzetí předmětu do úschovy až do okamžiku jeho předání konečnému příjemci.

V případě zájmu o vypracování orientační cenové nabídky klikněte zde.