Žádost o vyhotovení cenové nabídky

Pokud si přejete vyhotovit cenovou nabídku, vyplňte prosím vstupní formulář:
 • Svoz hotovosti přímo na pobočku banky, zpracování hotovosti, výměna drobných nebo jiná služba (prosím popište)
 • Uveďte prosím název obce nebo obcí, případně níže připojite přílohu se seznamem provozoven
 • Doplňte prosím název a adresu banky
 • Uveďte navrhované dny svozů
 • Doplňte Vámi požadované pojištění všech zásilek na 1 odvod. (max. hodnota přepravované hotovosti)
 • Doplňte přibližné procentuální zastoupení bankovek a mincí
 • Vyberte měnu hotovosti
 • Tříděnou hotovostí se rozumí hotovost, která je seřazená dle nominálů - hlava k hlavě, líc k lícu
 • Doplňte banku, u které máte vedený účet
 • Předpokládaný termín zahájení spolupráce
 • Doplňte prosím
 • Doplňte Vaše specifikace
 • Accepted file types: txt, pdf, doc, docx, xls, xlsx.
  Povolené formáty jsou txt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, maximální velikost přílohy je 2 MB