Zahájení spolupráce

Nabízíme Vám pomoc k bezpečnému, rychlému a spolehlivému doručení hotovosti a cenin.

Proces zahájení spolupráce

  • Zjištění vstupních informací a vypracování cenové nabídky
  • Akceptace cenové nabídky
  • Uvedení kontraktu do účinnosti
  • Proškolení (vysvětlení principu fungování spolupráce, předání podpisových vzorů, obalového a spotřebního materiálu, předání kontaktů, určení potenciálních bezpečnostních rizik )
  • Komunikace s bankou v případě služby svozu a zpracování hotovosti
  • Uskutečnění 1. svozu

V průběhu celého procesu zahájení spolupráce a případných změn jsme Vám plně k dispozici. V jednodušších případech jsme schopni řádně zahájit spolupráci v průběhu jednoho týdne.

V případě zájmu zahájení spolupráce klikněte zde.